Chủ đề sách “ELTs” (English Language Teaching) là một danh mục quan trọng trong sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy tiếng Anh. Sách ELTs cung cấp các bài học, bài tập và hoạt động để giúp học sinh từ các trình độ khác nhau học tiếng Anh. Các sách ELTs thường chia sẻ các phương pháp giảng dạy tiếng Anh, từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng nói, đọc, viết và nghe.

Hiển thị 1–30 của 179 kết quả

Trong danh mục sách ELTs, có nhiều loại sách khác nhau, phù hợp cho các trình độ từ cơ bản đến nâng cao, từ luyện thi đến học thuật. Các loại sách này có thể là sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy, sách bài tập, sách luyện thi, sách hướng dẫn phát âm và nói, sách về văn hóa và văn học tiếng Anh, và còn nhiều loại sách khác. Các sách ELTs không chỉ hữu ích cho học sinh, mà còn giúp giáo viên và người dạy tiếng Anh có thêm tài liệu và phương pháp để giảng dạy tiếng Anh một cách hiệu quả. Các sách ELTs cũng thường cập nhật các xu hướng mới nhất về giảng dạy tiếng Anh và cung cấp các tài liệu tham khảo hữu ích cho người học và người dạy tiếng Anh.