Danh mục “Sách Học Ngoại Ngữ” là nơi cung cấp các tài liệu học tập và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ của bạn. Tại đây, bạn có thể tìm thấy các loại sách học ngoại ngữ từ căn bản đến nâng cao, bao gồm cả tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung và nhiều ngôn ngữ khác.

Hiển thị 1–30 của 3627 kết quả

Bạn có thể tìm thấy các sách học tiếng Anh phổ biến như "English Grammar in Use" của Raymond Murphy, "Essential Words for the TOEFL" của Steven J. Matthiesen, "The Official Guide to the TOEFL Test" của ETS, "IELTS Trainer Six Practice Tests" của Louise Hashemi và Barbara Thomas, và nhiều cuốn sách khác.

Nếu bạn muốn học tiếng Nhật, bạn có thể tìm thấy các sách như "Genki: An Integrated Course in Elementary Japanese" của Eri Banno, "Remembering the Kanji" của James W. Heisig, "A Dictionary of Basic Japanese Grammar" của Seiichi Makino và Michio Tsutsui, và nhiều cuốn sách khác.

Tương tự, nếu bạn muốn học tiếng Hàn, bạn có thể tìm thấy các sách như "Korean Grammar in Use" của Ahn Jean-myung và Lee Kyung-ah, "Korean Made Simple" của Billy Go, "Integrated Korean: Beginning 1" của Young-mee Cho và nhiều cuốn sách khác.

Danh mục "Sách Học Ngoại Ngữ" cũng cung cấp các tài liệu học tập như CD học ngoại ngữ, sách bài tập và sách hướng dẫn giúp bạn nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của mình một cách hiệu quả. Bất kỳ ai muốn học ngôn ngữ mới hoặc nâng cao kỹ năng của mình đều có thể tìm thấy tài liệu phù hợp tại đây.