Danh mục “Teaching – Learning” là một trong những danh mục sách quan trọng trong lĩnh vực giáo dục. Danh mục này cung cấp cho người đọc các tài liệu và tài nguyên cần thiết để nghiên cứu và áp dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả.

 

Hiển thị 1–30 của 236 kết quả

Trong danh mục "Teaching - Learning", có rất nhiều cuốn sách chuyên sâu về các phương pháp giảng dạy, đặc biệt là về việc giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL) hoặc giảng dạy cho người nói tiếng Anh nhưng không phải là ngôn ngữ chính thức (EFL). Ngoài ra, danh mục cũng cung cấp các tài liệu và phương pháp hỗ trợ cho việc giảng dạy các môn học khác nhau như Toán học, Khoa học, Văn học và Lịch sử. Các cuốn sách trong danh mục "Teaching - Learning" được viết bởi các tác giả có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và được dùng trong các khóa đào tạo giáo viên, trường học và các tổ chức giáo dục trên toàn thế giới. Những cuốn sách này giúp giáo viên và những người đang nghiên cứu về giáo dục có được những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành những người giáo viên giỏi và hiệu quả.