Danh mục sách History, Politics & Social Sciences bao gồm các tác phẩm liên quan đến lịch sử, chính trị và khoa học xã hội. Tại đây, bạn có thể tìm thấy những cuốn sách chất lượng từ các tác giả hàng đầu trong lĩnh vực này, cung cấp cho bạn những kiến thức và thông tin cần thiết để hiểu rõ hơn về các sự kiện, quá trình và cơ chế của xã hội.

Hiển thị 1–30 của 125 kết quả

Trong danh mục này, bạn có thể tìm thấy các cuốn sách về lịch sử thế giới, từ thời kỳ cổ đại đến hiện đại, về các chủ đề như chiến tranh, văn hóa và kinh tế. Ngoài ra, danh mục này còn có các cuốn sách về chính trị, phân tích các vấn đề hiện đại và đưa ra các giải pháp xã hội. Nếu bạn quan tâm đến những cuộc tranh luận về chính sách và chính trị, danh mục này sẽ cung cấp cho bạn những tác phẩm quan trọng để đọc. Không chỉ có vậy, danh mục History, Politics & Social Sciences cũng chứa các cuốn sách về các lĩnh vực khoa học xã hội, như tâm lý học, xã hội học, và triết học. Đây là những cuốn sách giúp bạn hiểu sâu hơn về tư duy con người và các quá trình xã hội phức tạp. Với danh mục này, bạn có thể mở rộng kiến thức và sự hiểu biết của mình về các chủ đề quan trọng trong lịch sử, chính trị và khoa học xã hội.